Logo Baldivian rgb

O ŚNIE

Ogólne Warunki Użytkowania 

Stan 01.10.2018 

KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.BALDIVIAN.PL I JEJ PODSTRON 

Uzyskując dostęp do strony internetowej i korzystając z niej, wyrażają Państwo bezwarunkową zgodę na niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania (zwane dalej „OWU”).  
Prosimy o dokładne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Użytkowania przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej lub uzyskaniem do niej dostępu w inny sposób. Uzyskując dostęp do strony internetowej lub korzystając z niej, potwierdzają Państwo, że przeczytali i zrozumieli niniejsze OWH oraz zgadzają się Państwo być przez nie prawnie związanymi w takim samym stopniu, jak w sytuacji, gdyby zostały one przez Państwa podpisane. 

ZAWARTOŚĆ OFERTY ONLINE 

PharmaSGP GmbH nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość udostępnianych informacji. Ewentualne roszczenia wobec PharmaSGP GmbH z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem błędnych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że można udowodnić, że PharmaSGP GmbH działała umyślnie lub dopuściła się rażącego zaniedbania. 

Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. PharmaSGP GmbH wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania lub czasowego bądź trwałego zaprzestania publikacji części stron lub całego serwisu internetowego bez uprzedniego powiadomienia. 

Na stronie internetowej mogą od czasu do czasu pojawiać się informacje na temat różnych schorzeń. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących kwestii medycznych, należy skonsultować się z lekarzem lub innym specjalistą z dziedziny medycyny. Informacje zawarte na tej stronie mają jedynie charakter ogólny i nie mogą zastąpić diagnozy lub przebiegu leczenia. 

 

 

KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ 

Użytkownik strony internetowej może poruszać się po stronie według własnego uznania i pobierać udostępnione materiały w dowolnym momencie. Wszystkie pobrane materiały mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych. 

ODNOŚNIKI I LINKI 

PharmaSGP GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których prowadzą linki lub odnośniki z jej stron – chyba, że posiadałaby pełną wiedzę o nielegalnych treściach i byłaby w stanie zapobiec przeglądaniu tych stron przez osoby odwiedzające jej stronę. PharmaSGP GmbH oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie tworzenia linków, na stronach, do których one odsyłają, nie były prezentowane na nich żadne nielegalne treści. PharmaSGP GmbH nie ma wpływu na aktualny i przyszły wygląd, zawartość oraz pochodzenie stron, do których prowadzą linki. Dlatego niniejszym wyraźnie odcina się od wszelkich treści wszystkich stron, do których odsyłają linki lub które zostały zmienione po umieszczeniu linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, jak również zewnętrznych wpisów w utworzonej przez nią giełdzie kontaktów. 

Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent strony, do której nastąpiło odesłanie, a nie ten, kto jedynie odsyła do danej publikacji za pomocą linków. 

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

PharmaSGP GmbH stara się przestrzegać praw autorskich w stosunku do grafik, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, ponadto wykorzystuje grafiki, pliki dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub grafiki, pliki dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty nieobjęte licencją. 

Wszystkie wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie nazwy marek i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich. Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samą firmę PharmaSGP GmbH pozostają własnością firmy PharmaSGP GmbH. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak grafiki, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody PharmaSGP GmbH jest zabronione. 

SKUTECZNOŚĆ 

Jeżeli fragmenty lub poszczególne sformułowania niniejszego oświadczenia są niezgodne z prawem lub nieprawidłowe, nie ma to wpływu na treść lub ważność pozostałych regulacji. 

 

 

Strona przeznaczona dla użytkowników z Polski.
cross